Svátky v Německu pro rok 2018

Základní popis pracovní nabídky

Základní popis aktuality

Přehled svátků v Německu pro rok 2018.

Datum Svátek Spolkové země Poznámka
1.1. Nový rok Všechny
6.1. Tři králové Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

30.3. Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
2.4. Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. Svátek práce Všechny
10.5. Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
21.5. Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
31.5. Boží tělo Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Hesensko

Severní Porýní-Vestfálsko

Porýní-Falcko

Sársko

Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí

Pohyblivý svátek
15.8. Nanebevzetí Panny Marie Sársko

Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem

3.10. Den sjednocení Všechny
31.10. Den reformace Braniborsko

Meklembursko-Přední Pomořany

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Duryňsko

1.11. Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Severní Porýní-Vestfálsko

Sársko

Porýní-Falcko

21.11. Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 1. svátek vánoční Všechny
26.12. 2. svátek vánoční
Všechny