GDPR

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Mountaincorp. s. r. o., se sídlem Jana Palacha 1027, Mladá Boleslav, 29301, IČ: 05917387, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 272969 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • bydliště
 2. Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem kontaktování Vaší osoby o nabídce práce a následné další komunikaci. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 12 měsíců. V případě, že přes nás práci nenajdete, budou údaje smazány ihned po ukončení komunikace.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

  Mountaincorp. s. r. o., Jana Palacha 1027, Mladá Boleslav, 29301, IČ: 05917387, mountaincorp@truckdriver.cz

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vaše údaje využíváme a zpracováváme pouze pro deklarované účely, související s naší podnikatelskou činností. Neposkytujeme údaje, které zpracováváme, nikomu a za žádnými jinými účely.
 6. V Mountaincorp. s. r. o. ukládáme data na speciálně chráněných serverech. Přístup k těmto serverům je povolen pouze oprávněným osobám, které jsou zodpovědné za technické, obchodní a ediční záležitosti týkající se těchto serverů. Máme definována a provedena nutná technická a organizační opatření, abychom mohli garantovat bezpečnost Vašich Údajů.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.